6 აგვისტოს, 12:00 საათზე, ქ. ახალქალაქში, GFSIS-ის რეგიონალურ ოფისში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა ტრეინინგი თემაზე - „არჩევნები და აქტიური მოქალაქეობა“. შეხვედრა გაიმართება პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ჯგუფის ფორმირება" ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში USAID-ის დაფინანსებით. პროექტი მოიაზრებს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლებისთვის ტრეინინგების ჩატარებას, როგორც თვითმმართველობის არჩევნებზე და აქტიურ მოქალაქეობაზე, ასევე ქალთა უფლებებზე. პროექტის მიზანია ქალთა კეთილდღეობის ხელშეწყობა და მათი აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბება.

5 აგვისტოს, 11:30 საათზე, მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა ტრეინინგი თემაზე - „არჩევნები და აქტიური მოქალაქეობა“. შეხვედრა გაიმართება პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ჯგუფის ფორმირება" ფარგლებში.

 

ამა წლის 2 აგვისტოს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა სასწავლო შეხვედრა აჭარის რელიგიურ უმცირესობებთან. 

3 ივლისს, კახეთში სასტუმრო "ამბასადორი კაჭრეთში", პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა სასწავლო შეხვედრა კახეთის რეგიონის რელიგიურ უმცირესობებთან.

ივნისში East-West Management Institute (ACCESS) პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები გამოვლინდა, რომელთა შორის ერთ-ერთი ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის პროექტია "ეთნიკურ უმცირესობებს შორის ქალი ამომრჩევლების ჩამოყალიბება " .

 

9 ივნისს ქ. ახალციხეში, სასტუმრო „ჯინო ველნეს რაბატში“, პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა სასწავლო შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რელიგიურ უმცირესობებთან. 

2017 წლის 23 მაისს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ღონისძიება, სადაც ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია ყიფშიძემ წლიური ანგარიში წარადგინა. 

ა.წ.19 მაისს, ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა საექსპერტო დისკუსია თემაზე : „აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი და მისი მნიშვნელობა სამხრეთ კავკასიისთვის“.

 

2017 წლის 15 მაისიდან  „ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი“   ჰოლანდიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით იწყებს 12-თვიან პროექტს  - " ასწავლე მაცნეს". 

ეს არის 2016-2017 წლებში განხორციელებული პროექტის - " ასწავლე მაცნეს -ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებები" ერთგვარი გაგრძელება, მაგრამ უფრო გაფართოებული ფორმატით.

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა,   ასევე დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.

პროექტის სამიზნე ჯგუფები არიან რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები საქართველოში  - მუსლიმი, კათოლიკე და სომხური სამოციქულო ეკლესიის სასულიერო პირები და მათი მრევლი. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო შეხვედრები ტოლერანტობაზე,რელიგიის თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებებზე.

2017 წლის 25 მარტს საქართველოსა და ავსტრიის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავი შესრულდა. ამ ხნის მანძილზე ეს ურთიერთობები აღმავალი მიმართულებით ვითარდებოდა და, შედეგად, ორ ქვეყანას თანამშრომლობის მეტად მჭიდრო დღის წესრიგი აკავშირებს.