გამგეობის წევრები

 

ირაკლი მენაღარიშვილი   ლალი ჩიკვაიძე
   თამარ გელაშვილი   მამუკა მიქელაძე
გიორგი მახარაძე   ირაკლი ქორიძე
გია ნიჟარაძე   მანანა გაბაშვილი
რევაზ გაჩეჩილაძე   გიორგი გოგსაძე
ლევან დოლიძე   ლევან ასათიანი
დავით სუმბაძე      მალხაზ კაკაბაძე