დასახელება:  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ფორმირება

ხანგრძლივობა:  2017 წლის ივლისი- 2017 წლის დეკემბერი

ბიუჯეტი:  $14,985

დონორი:  East - West Management Institute (EWMI)

 

მიზანი: ახალციხის, ახალქალაქისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში ქალთა მხარდაჭერა რათა ჩამოყალიბდეს ქალთა ამომრჩევლების ჯგუფი 2017 წლის შემოდგომის რეგიონალური არჩევნებისთვის და მათი გაძლიერება რომ გახდნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები.