მრჩეველთა საბჭო

 

მამუკა წერეთელი   ირაკლი მენაღარიშვილი
ლალი ჩიკვაიძე   ირაკლი ქორიძე
მამუკა მიქელაძე   არჩილ გეგეშიძე
  მალხაზ კაკაბაძე   მანანა გაბაშვილი
თამარ გელაშვილი   რევაზ გააჩეჩილაძე
დავით სუმბაძე   გიორგი ნიჟარაძე
ლევან დოლიძე   გიორგი მახარაძე
თედო ჯაფარიძე      სერგი ნაკაიძე

 

 

საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო

 

Richard Armitage   Heidi Tagliavini
Elisabeth Rasmusson   Gerard Stoudmann
Kent Brown   William Courtney
Kenneth Yalowitz   Richard Miles
Craig Dunkerly   Christina Rocca
Heidi Maria Gurer   Dieter Boden
Danielle del Marmol   Winfried Blum
Roger Rosen   Gail Lapidus
Fiona Hill   Dan Mariashin
Mark Levin   Paul Joyal
Hesketh Streeter   Elizabeth Zaldastani-Napier
Marusia Chavchavadze   Ted Jonas
Stephen Jones