დასახელება:  სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში

ხანგრძლივობა:  12 თვე ( დეკემბერი 2015- იანვარი 2017)

ბიუჯეტი:  35,954 $

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

მიზანი: ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი- დმანისი, მარნეული; სამცხე-ჯავახეთი -  ახალციხე, ახალქალაქი, ნინოწმინდა) შესაძლებლობების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების და ევროპული ღირებულებების თემებზე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის.

 

დასახელება:  აფხაზეთში დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ

ხანგრძლივობა:  30 სექტემბერი 2018 - 31 მარტი 2019

ბიუჯეტი:  $35,095

დონორი:  U.S. Embassy

პროექტის მიზანია აფხაზური მხარის დეტალური ინფორმირება იურიდიული და ტექნიკური ასპექტების შესახებ
ინიციატივაში მონაწილეობის შემთხვევაში. C ჰეპატიტის პროგრამაზე წვდომის ორმხრივად მისაღები გზების განხილვა
აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის.

დასახელება:  საქართველოს ევროპული პერსპექტივის გახსნა

ხანგრძლივობა:  1 ნოემბერი 2017 - 28 თებერვალი 2019

ბიუჯეტი:  32,917 EUR

დონორი:  ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

პროექტის მიზანია ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილებების გაზიარება, მომავალში საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით.

დასახელება:  კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  1 მაისი, 2019 - აპრილი 30, 2020

ბიუჯეტი:  $48,306

დონორი:  National Endowment for Democracy

პროექტის მიზანია, საზოგადოებრივი განხილვისა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის კრიტიკული გადაფასების წახალისება
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ, აგრეთვე, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემებს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის გაზრდა.

დასახელება:  აზერბაიჯანულ თემში რადიკალიზაციის თავიდან აცილება

ხანგრძლივობა:  13 ივნისი, 2019 - 19 დეკემბერი, 2019

ბიუჯეტი:  9992 EUR

დონორი:  SlovakAid

პროექტი მიზნად ისახავს, ცნობიერების ამაღლებითა და უნარების გაუმჯობესებით, 
დაუცველ თემებში რადიკალიზაციისა და ექსტრემისზმის რისკების აღმოხვრას უცნობი
პროპაგანდის მიმართ, როგორც რადიკალიზაციის მიზეზად.

დასახელება:  ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ორივე მხარის ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება

ხანგრძლივობა:  1 ოქტომბერი 2018 - 31 მარტი 2019

ბიუჯეტი:  $41,990

დონორი:  National Endowment for Democracy

პროექტის მიზანია, საქართველოში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონის დაინტერესებული 
ახალგაზრდა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

დასახელება:  "საქართველოს ევროპული პერსპექტივის გახსნა "

ხანგრძლივობა:  01/11/2017 - 28/02/2019

ბიუჯეტი:  67516 €

დონორი:  ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი; ფრიდრიხ ებერტის ფონდი; ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.

დასახელება:  ასწავლე მაცნეს, ნაწილი 2.

ხანგრძლივობა:  12 თვე (15 მაისი 2017 – 15 მაისი 2018)

ბიუჯეტი:  98,379 EUR

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და

სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების

გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო

ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.

 

 

დასახელება:  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ფორმირება

ხანგრძლივობა:  2017 წლის ივლისი- 2017 წლის დეკემბერი

ბიუჯეტი:  $14,985

დონორი:  East - West Management Institute (EWMI)

 

მიზანი: ახალციხის, ახალქალაქისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში ქალთა მხარდაჭერა რათა ჩამოყალიბდეს ქალთა ამომრჩევლების ჯგუფი 2017 წლის შემოდგომის რეგიონალური არჩევნებისთვის და მათი გაძლიერება რომ გახდნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები.

დასახელება:  ასწავლე მაცნეს

ხანგრძლივობა:  12 თვე (1 მაისი 2017 – 1 მაისი 2018)

ბიუჯეტი:  €99.932

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.