დასახელება:  ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის

ხანგრძლივობა:  მაისი 1, 2020 - აპრილი 30, 2022

ბიუჯეტი:  $106,120

დონორი:  National Endowment for Democracy

პროექტის მიზანია, საზოგადოებრივი განხილვისა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის კრიტიკული გადაფასების წახალისება

აფხაზეთის მიმართ, აგრეთვე, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემებს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის გაზრდა.