დასახელება:  აზერბაიჯანულ თემში რადიკალიზაციის თავიდან აცილება

ხანგრძლივობა:  13 ივნისი, 2019 - 19 დეკემბერი, 2019

ბიუჯეტი:  9992 EUR

დონორი:  SlovakAid

პროექტი მიზნად ისახავს, ცნობიერების ამაღლებითა და უნარების გაუმჯობესებით,
დაუცველ თემებში რადიკალიზაციისა და ექსტრემისზმის რისკების აღმოხვრას უცნობი
პროპაგანდის მიმართ, როგორც რადიკალიზაციის მიზეზად.