დასახელება:  კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  1 მაისი, 2019 - აპრილი 30, 2020

ბიუჯეტი:  $48,306

დონორი:  National Endowment for Democracy

პროექტის მიზანია, საზოგადოებრივი განხილვისა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის კრიტიკული გადაფასების წახალისება

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ, აგრეთვე, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემებს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის გაზრდა.