დასახელება:  ენა მნიშვნელოვანია: საკომუნკაციო სტრატეგიების განხილვა ქართულ-ოსურ კონფლიქტების მასშტაბით.

ხანგრძლივობა:  14 თებერვალი, 2021 - 31 ოქტომბერი, 2021

ბიუჯეტი:  28,569.75 EUR

დონორი:  European Union Monitoring Mission, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი - საქართველო

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს მედიის როლს ქართულ-ოსური კონფლიქტის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლაში.
კონფლიქტის გარდაქმნის შესახებ, მისი გაშუქებისას, ქართველი და სამხრეთ ოსეთის მედიის პროფესიონალების
ინფორმირებულობა აუცილებელია, უფრო ტოლერანტული და პოლიტიკურად ნაკლებად მგრძნობიარე ენის შემუშავებაში.