დასახელება:  ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში (ნაწილი 2)

ხანგრძლივობა:  თებერვალი 1, 2020 - მაისი 1 , 2022

ბიუჯეტი:  112,982 EUR

დონორი:  Slovak Foreign Policy Association, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.

პროექტის მთავარი მიზანია; პირდაპირი, გამჭვირვალე და ღია დიალოგის სტიმულირება ქვეყნებს, სამიზნე ჯგუფებს შორის,
მათთვის სხვადასხვა ქსელის ექსპერტის ინფორმაციისა და უკუკავშირის მიწოდება.
აგრეთვე, ადგილობრივი ორგანიზაციების ჩართულობის ხელშეწყობა დისკუსიაში, რომელიც ეხება ევროპის ძირითადი საკითხებს.
საქართველოს ინტეგრაცია და მისი საბოლოო წარმატება, საერთო პოლიტიკური ინტერესების მქონე ჯგუფების ფორმირების ხელშეწყობა.