დასახელება:  შიდა დიალოგის გაძლიერება კონფლიქტის მშვიდობიანი ტრანფორმაციისთვის საქართველოში (ნაწილი 2)

ხანგრძლივობა:  1 ოქტომბერი, 2022 - 30 სექტემბერი, 2024

ბიუჯეტი:  77,125 EUR

დონორი:  შვეიცარიის საელჩო; გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში; კავკასიის სახლი; ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების შესწავლის ინსტიტუტი (ISNC)

პარტიების წარმომადგენლებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა კონფლიქტის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის საშუალო რგოლის წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება და ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება კონფლიქტების ტრანსფორმაციის შესახებ.