დასახელება:  სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში

ხანგრძლივობა:  12 თვე ( დეკემბერი 2015- იანვარი 2017)

ბიუჯეტი:  35,954 $

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

მიზანი: ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი- დმანისი, მარნეული; სამცხე-ჯავახეთი -  ახალციხე, ახალქალაქი, ნინოწმინდა) შესაძლებლობების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების და ევროპული ღირებულებების თემებზე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის.

 

დასახელება:  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ფორმირება

ხანგრძლივობა:  2017 წლის ივლისი- 2017 წლის დეკემბერი

ბიუჯეტი:  $14,985

დონორი:  East - West Management Institute (EWMI)

 

მიზანი: ახალციხის, ახალქალაქისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში ქალთა მხარდაჭერა რათა ჩამოყალიბდეს ქალთა ამომრჩევლების ჯგუფი 2017 წლის შემოდგომის რეგიონალური არჩევნებისთვის და მათი გაძლიერება რომ გახდნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები.

დასახელება:  ასწავლე მაცნეს

ხანგრძლივობა:  12 თვე (1 მაისი 2017 – 1 მაისი 2018)

ბიუჯეტი:  €99.932

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.

დასახელება:  საინფორმაციო კამპანია ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ

ხანგრძლივობა:  1-ლი მარტი, 2017 - 30 ნოემბერი, 2017

ბიუჯეტი:  €101,492

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ და საინფორმაციო კამპანიის განხორციელების პროცესში აქტიური ჩართულობა. 

დასახელება:  ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში

ხანგრძლივობა:  1 ნოემბერი 2015 – 28 თებერვალი 2017 (16 თვე)

ბიუჯეტი:  €79,658

დონორი:  სლოვაკეთის სააგენტო საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობისთვის (Slovak-Aid) და ევროპის ფონდი

პროექტის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს პირდაპირი, გამჭირვალე და ღია დიალოგის წარმოებას სამიზნე ჯგუფებს შორის, მათ უზრუნველყოფას სხვადასხვა დარგის ექსპერტების დასკვნებითა და უკუკავშირით. პროექტი ითვალისწინებს საჯარო დისკუსიებსა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებასა და სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირების ამ საკითხზე.

დასახელება:  ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებები

ხანგრძლივობა:  2016 წლის 1 აპრილი - 2017 წლის 1 მარტი

ბიუჯეტი:  € 59,512

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

მიზანი: საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სულიერი ლიდერების (კათოლიკე მღვდლები და მუსლიმი მოლები/ახუნდები)ცნობიერების ამაღლება საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობაზე