პუბლიკაცია - "ქართულ-ოსური ურთიერთობების გამოწვევები უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე", 2024

 

პუბლიკაცია - "აფხაზურ საზოგადოებაში საქართველოსა და ქართველების ფაქტორის აღქმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და ყარაბაღის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების ფონზე", თებერვალი 2024

 

პროექტის „ნდობის აღდგენა ქართველებსა და აფხაზებს შორის“ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის მნიშვნელობა საქართველოს სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობისთვის", დეკემბერი 2023

 

პროექტის „ნდობის აღდგენა ქართველებსა და აფხაზებს შორის“ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "როგორი უნდა იყოს საქართველოს მიერ გატარებული ანექსიის საწინააღმდეგო პოლიტიკა?", დეკემბერი 2023

 

პროექტის „ნდობის აღდგენა ქართველებსა და აფხაზებს შორის“ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ჩართულობა კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესში", დეკემბერი 2023

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ევროპის მწვანე შეთანხმების გავლენა საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგია: დიდი სტრატეგია და მორგებული მიდგომები", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოში ახალგაზრდული საქმიანობის ხარისხის განვითარება", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოში ახალგაზრდული საქმიანობის შედეგად შეძენილი უნარების აღიარებისა და ვალიდაციის სისტემის შექმნა", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ენერგეტიკული უსაფრთხოების რაოდენობრივი შეფასება, ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩო", დეკემბერი 2021