პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ევროპის მწვანე შეთანხმების გავლენა საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგია: დიდი სტრატეგია და მორგებული მიდგომები", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოში ახალგაზრდული საქმიანობის ხარისხის განვითარება", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოში ახალგაზრდული საქმიანობის შედეგად შეძენილი უნარების აღიარებისა და ვალიდაციის სისტემის შექმნა", ივლისი 2022

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ენერგეტიკული უსაფრთხოების რაოდენობრივი შეფასება, ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩო", დეკემბერი 2021

 

პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების პოლიტიკის მიზანი და ამოცანები", ოქტომბერი 2021

 

პროექტის "ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - უკრაინის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გავლენა საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივაზე, აპრილი 2022

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - დაყოფილი საქართველო: პოლარიზაციის მძევალი , დეკემბერი 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს ცვალებად საზოგადოებაში, ივლისი 2021

 

პროექტის ''საქართველოს მომავალი'' ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა