გამგეობის წევრები

 

ირაკლი მენაღარიშვილი   ლალი ჩიკვაიძე
      მამუკა მიქელაძე
გიორგი მახარაძე   ირაკლი ქორიძე
გია ნიჟარაძე   მანანა გაბაშვილი
რევაზ გაჩეჩილაძე   გიორგი გოგსაძე
ლევან დოლიძე   ლევან ასათიანი
დავით სუმბაძე      
თამარ გელაშვილი   მალხაზ კაკაბაძე