დასახელება:  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ფორმირება

ხანგრძლივობა:  2017 წლის ივლისი- 2017 წლის დეკემბერი

ბიუჯეტი:  $14,985

დონორი:  East - West Management Institute (EWMI)

 

მიზანი: ახალციხის, ახალქალაქისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში ქალთა მხარდაჭერა რათა ჩამოყალიბდეს ქალთა ამომრჩევლების ჯგუფი 2017 წლის შემოდგომის რეგიონალური არჩევნებისთვის და მათი გაძლიერება რომ გახდნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები.

დასახელება:  ასწავლე მაცნეს

ხანგრძლივობა:  12 თვე (1 მაისი 2017 – 1 მაისი 2018)

ბიუჯეტი:  €99.932

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.

დასახელება:  საინფორმაციო კამპანია ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ

ხანგრძლივობა:  1-ლი მარტი, 2017 - 30 ნოემბერი, 2017

ბიუჯეტი:  €101,492

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ და საინფორმაციო კამპანიის განხორციელების პროცესში აქტიური ჩართულობა.