2017 წლის 25 მარტს საქართველოსა და ავსტრიის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავი შესრულდა. ამ ხნის მანძილზე ეს ურთიერთობები აღმავალი მიმართულებით ვითარდებოდა და, შედეგად, ორ ქვეყანას თანამშრომლობის მეტად მჭიდრო დღის წესრიგი აკავშირებს.

ანონსი
დონორები და პარტნიორები