2021 წლის 26 თებერვალს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა გამართა ვებინარი თემაზე „საქართველოს სამეზობლო: მიმდინარე მოვლენები და პროცესები.“ მსგავსი ღონისძიება ყოველწლიურად იმართება და ეძღვნება ლევან მიქელაძის ხსოვნას და დაბადების დღეს. წელს ეს ვებინარი მისი დაბადების 64-ე წლისთავის აღსანიშნად გაიმართა.
ვებინარი პანელური დისკუსიის ფორმატში შედგა, სადაც მოწვეულმა სპიკერებმა მიმოიხილეს საქართველოს მეზობელი ქვეყნებსა და, ზოგადად, რეგიონში მიმდინარე პროცესები, მათი გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებზე. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის შემოდგომაზე მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ განვთარებულმა მოვლენებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა რეგიონში არსებული ძალთა ბალანსი, ჩამოყალიბება დაიწყო ახალმა სტატუს-კვომ, რაც საქართველოსთვის რისკებთან ერთად შესაძლებლობებსაც აჩენს. გამოცდილმა მოწვეულმა სპიკერებმა, რომლებსაც თავიანთი ხანგრძლივი პროფესიული კარიერის მანძილზე უშუალოდ მოუწიათ რეგიონის ქვეყნებში დიპლომატიური საქმიანობა, აგრეთვე მათი საექსპერტო და აკადემიური კუთხით შესწავლა, საინტერესო დაკვირვება და ინფორმაცია გაუზიარეს მსმენელებს ყველა იმ აქტუალურ საკითხზე, რაც საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს ადეკვატური შეფასებისთვის აუცილებელია. საერთო მოსაზრებით, რაც ამ დისკუსიაზე გამოიკვეთა, აუცილებელია მსგავს ან სხვა ფორმატებში სისტემატური მსჯელობის და აზრთა ურთიერთგაცვლის გაგრძელება. ლევან მიქელაძის ფონდი თავისი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების ფარგლებში მზად არის ხელი შეუწყოს ამ პროცესს.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი ახორციელებს პროექტს „ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის“, რომლის ფარგლებში 28 იანვარს გაიმართა მეხუთე თემატური საექსპერტო დისკუსია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (აშშ) ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს კონფლიქტის მხარეებს - ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს - შორის ურთიერთობების ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ასპექტის სიღრმისეულ გააზრებას და საერთო ხედვის შემუშავებას. შეხვედრას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
თემატური დისკუსიის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, ვახტანგ ჭარაიამ, წარადგინა პოლიტიკის დოკუმენტი „საქართველოში არსებული კონფლიქტების ეკონომიკური საფასურ/არგუმენტი ტრანსფორმაციისთვის.“ მომხსენებელმა დისკუსიის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია კონფლიქტების შედეგად მიღებული ეკონომიკური ზარალის, მათ შორის, ბიზნესის, სახელმწიფო სექტორის და იძულებით გადაადგილებული მოსახელობის დანაკარგების შესახებ. ასევე, განხილულ იქნა ტრანსფორმაციის საჭიროება ეკონომიკურ ჭრილში, გამოწვევების და სამომავლო პერსპექტივების ჩათვლით.
პოლიტიკის დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ, გაიმართა დისკუსია. ექსპერტებმა და არასამათავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს კონფლიქტების საფასურზე და არგუმენტებზე, რომელიც ამყარებს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საჭიროებას.
პროექტის ფარგლებში, საბოლოო ჯამში, ჩატარდა ხუთი თემატური დისკუსია. განხილულ იქნა საშინაო და საგარეო ფაქტორები, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად გავლენას ახდენს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესზე, მათ შორის, გახლეჩილ საზოგადოებებს შორის მიმდინარე გაუცხოება, რუსეთის როლი, რეგიონალურ პოლიტიკაში ევროკავშირის ჩართულობის ზრდის მნიშვნელობა, ეკონომიკური გამოწვევები, შეცვლილი უსაფრთხოების გარემო და ახლადშექმნილი რისკები და შესაძლებლობები საქართველოს ეროვნული ინტერესების ჭრილში.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი ახორციელებს პროექტს „ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის“, რომლის ფარგლებში 20 იანვარს გაიმართა მეოთხე თემატური საექსპერტო დისკუსია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (აშშ) ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს კონფლიქტის მხარეებს - ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს - შორის ურთიერთობების ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ასპექტის სიღრმისეულ გააზრებას და საერთო ხედვის შემუშავებას. შეხვედრას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
მეოთხე თემატური დისკუსიის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, მიხეილ მირზიაშვილმა, წარადგინა პოლიტიკის დოკუმენტი „ევროკავშირი კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობისათვის.“ განხილულ იქნა ევროკავშირის ჩართულობა რეგიონალურ გეოპოლიტიკაში, ორგანიზაციის სტრატეგია და ამოცანები, რომელიც გავლენას ახდენს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესზე. მომხსენებელმა დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარა რიგი რეკომენდაციები ევროკავშირის ჩართულობის გაზრდისთვის და მოახსენა მოსალოდნელი შედეგები და გამოწვევები.
პოლიტიკის დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ, გაიმართა დისკუსია. ექსპერტებმა და არასამათავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს არსებულ გეოპოლიტიკურ არსებულ ფაქტორებზე, რაც ევროკავშირის მეტ ჩართულობაზე ახდენს გავლენას. აღინიშნა, რომ ევროკავშირი, თავისი რესურსებით, რეპუტაციითა და ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობით მნიშვნელოვანი აქტორი შეიძლება გახდეს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი ახორციელებს პროექტს „ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის“, რომლის ფარგლებში 16 დეკემბერს გაიმართა ონლიან საექსპერტო დისკუსია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (აშშ) ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს კონფლიქტის მხარეებს - ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს - შორის ურთიერთობების ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ასპექტის სიღრმისეულ გააზრებას და საერთო ხედვის შემუშავებას. შეხვედრას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
მესამე თემატური დისკუსიის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, პაატა ზაქარეიშვილმა, წარადგინა პოლიტიკის დოკუმენტი „კონფლიქტების ტრანსფორმაცია: როგორ ვმართოთ რუსეთის ფაქტორი?“ განხილულ იქნა რუსეთის მნიშვნელოვანი მახასიათებლები, რეგიონალური სტრატეგია, ამოცანები და ინტერესები, რომელიც გავლენას ახდენს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესზე.
პოლიტიკის დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ, გაიმართა დისკუსია. ექსპერტებმა და არასამათავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშემწყობ ან/და ხელშემშლელ ფაქტორებზე, რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებზე და კონფლიქტების დარეგულირების სამომავლო პერსპექტივებზე.
შეხვედრის მსვლელობას მოდერაცია გაუწია ლევან გერაძემ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების კვლევითი ცენტრის დირექტორმა. ხსენებულ საკითხებზე მორიგი დისკუსია ახლო მომავალში გაიმართება.

2020 წლის 20 ნოემბერს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა და „ფრონტლაინ ჯორჯია ქლაბმა“ გამართეს დისკუსია მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ ბოლოს დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ. განხილვის მთავარი თემა იყო შეცვლილი უსაფრთხოების გარემო და ახლადწარმოქმნილი რისკები და შესაძლებლობები საქართველოს ეროვნული ინტერესების ჭრილში. კერძოდ, ყურადღება გამახვილდა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთისა და თურქეთის შეცვლილ სამხედრო-პოლიტიკურ სტატუსზე, დასავლეთის ადგილსა და როლზე, ასევე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით მომავალში გათვალისწინებული სატრანსპორტო დერეფნების გავლენაზე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, ტურიზმის ინდუსტრიასა და საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის დარგის ექსპერტებმა.

ოთხშაბათს, 7 ოქტომბერს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ეგიდით გაიმართა რიგით მეორე თემატური დისკუსია პროექტის, „ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის“, ფარგლებში. პროექტი „დემოკრატიის ეროვნული ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის არსებული ურთიერთობების გაუმჯობესებას ისახავს. ღონისძიებაზე პროექტის ფარგლებში შექმნილი საექსპერტო ჯგუფის წევრმა ივლიანე ხაინდრავამ წარმოადგინა სპეციალურად მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტი „კონფლიქტის მხარეებს შორის სოციალურ-კულტურული გაუცხოება: რამდენად სახიფათოა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური შერიგების პერსპექტივისთვის?“ დისკუსიისას ექსპერტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს მხარეებს შორის სოციალურ-კულტურული გაუცხოების საშიშროების შესახებ, რომელიც შესაძლოა დროთა განმავლობაში როგორც ქართველთა და აფხაზთა, ასევე ქართველთა და ოსთა შერიგებისთვის დამაბრკოლებელი აღმოჩნდეს. შეხვედრას განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, მიხეილ მირზიაშვილი უწევდა მოდერაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი შემდგომი დისკუსიები ახლო მომავალში გაიმართება.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი ახორციელებს პროექტს „ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის“, რომლის ფარგლებში 29 სექტემბერს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში გაიმართა პირველი თემატური საექსპერტო დისკუსია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (აშშ) ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს კონფლიქტის მხარეებს - ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს - შორის ურთიერთობების ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ასპექტის სიღრმისეულ გააზრებას და საერთო ხედვის შემუშავებას. შეხვედრას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საკუთრივ საექსპერტო ჯგუფის გარდა, პროექტი მომდევნო ეტაპებზე ითვალისწინებს შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობასაც.
პირველი თემატური დისკუსიის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, ნათია ჭანკვეტაძემ, წარადგინა პოლიტიკის დოკუმენტი „მმართველი პოლიტიკური ელიტისთვის კონფლიქტ(ებ)ის ტრანსფორმაციაზე მუშაობის ხელშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის გზები.“ განხილულ იქნა ის საშინაო თუ საგარეო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე.
შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია. ექსპერტებმა და არასამათავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს კონფლიქტის ტრანსფორმაციის არსზე, არსებით ხელშემწყობ ან/და ხელშემშლელ ფაქტორებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე.
შეხვედრის მსვლელობას მოდერაცია გაუწია ნინო კალანდარიშვილმა, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავჯდომარემ. ხსენებულ საკითხებზე მორიგი დისკუსია ახლო მომავალში გაიმართება.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა 15 ივლისს „რედისონ ბლუ ივერიაში“ გამართა პროექტის „კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა“ ფარგლებში შესრულებული კვლევის პრეზენტაცია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (აშშ) ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს კონფლიქტის მხარეებს - ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის ნდობის აღდგენისა და მშვიდობიანი ურთიერთობის შესაძლებლობის შესწავლას. აღნიშნული კვლევა ჩაატარა ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, ნათია ჭანკვეტაძემ.
პრეზენტაციის ფარგლებში კვლევის ავტორმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო კვლევის შედეგები, მიზნები და შემუშავებული რეკომენდაციები. მკვლევარმა კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ისაუბრა კონფლიქტის ტრანსფორმაციის სხვადასხვა შესაძლებლობებზე და მათი სისრულეში მოყვანის პერსპექტივებზე. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 21 ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ ქართველ ექსპერტებთან, ხოლო აფხაზმა რესპოდენტებმა შეავსეს ოცზე მეტი სტრუქტურირებული კითხვარი. კვლევის მიმდინარეობისას გაიმართა სამი დისკუსია ზუგდიდში, გორსა და წეროვანში, ასევე ჩატარდა ვიდეო-კონფერენცია ხუთ ქართველ და სამ აფხაზ ექსპერტს შორის. გარდა ამისა, თითო აფხაზმა და ოსმა ექსპერტმა მოამზადა საკვლევი პრობლემის ანალიტიკური მიმოხილვა. კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლები. აღნიშნულ დოკუმენტს გაეცნო დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შედეგების განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა ექსპერტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა 19 დეკემბერს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში ჩაატარა საჯარო დისკუსია თემაზე: „კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა“. ღონისძიება გაიმართა ამავე სახელწოდების პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. საჯარო დისკუსიის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მოწვეულმა მკვლევარმა, ნათია ჭანკვეტაძემ, დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მიმდინარე კვლევის მიზნები და ამ ეტაპისთვის არსებული შედეგები. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა ექსპერტებმა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა. დისკუსია მიეძღვნა კონფლიქტების ტრანსფორმაციის სხვადასხვა შესაძლებლობებისა და მათი სისრულეში მოყვანის პერსპექტივების განხილვას. ექსპერტებმა ასევე ისაუბრეს შემაფერხებელ ფაქტორებზე და მათ გავლენაზე ტრანსფორმაციის პროცესზე. გააჟღერეს ამ მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯები და სამომავლო გეგმები. აღნიშნულ ღონისძიებას წინ უძღვოდა დისკუსია-სემინარები ზუგდიდში, გორსა და წეროვანში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გაუზიარეს დამსწრეებს შეხედულებები, იმედები და მოლოდინები კონფლიქტის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით.

 

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის და ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის „მშვიდობიანი ცვლილებების ინიციატივა“ ერთობლივი ინიციატივით ჩაატარდა დისკუსია თემაზე - „ურთიერთობების ტრანსფორმაცია საქართველოში არსებული ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების კონტექსტში - ექსპერტული ხედვა საქართველოდან“. შეხვედრა გაიმართა 1 ნოემბერს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში. დისკუსიას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის, არჩილ გეგეშიძის, პრეზენტაციის შემდგომ დისკუსიას მოდერატორობა გაუწია ენტონი ფორმანმა, ბრიტანული არასამთვრობო ორგანიზაციის მთავარმა მრჩეველმა მშვიდობის შენების საკითხებში. 
დისკუსიაზე იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:
- როგორ ესმის ქართულ საექსპერტო საზოგადოებას „კონფლიქტის ტრანსფორმაციის“ კონცეფცია? რა ძირითადი ელემენტებისგან შედგება ეს კონცეფცია? რა არის და რა არ არის კონფლიქტის ტრანსფორმაცია?
- რა პრაქტიკული ნაბიჯები ყოფილა წარსულში ინიცირებული სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიმართულებით?
- რა იყო წარმატებული და რა იყო წარუმატებელი ამ ნაბიჯებში? რა იყო არსებითი ხელშემწყობი ან/და ხელშემშლელი ფაქტორები?
შეჯამებისას აღინიშნა, რომ ხსენებულ საკითხებზე მსჯელობა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს.