პროექტის "კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ კონტექსტში: იდეიდან ქმედებამდე", მარტი 2020

 

პროექტის "ევროპული პერსპექტივის გახსნა" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოს ევროპული პერსპექტივის გახსნა", დეკემბერი 2018