პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - საქართველოს კონფლიქტები : რატომ უნდა გადაიხედოს რადიკალური ნარატივები

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ბრძოლა და მსხვერპლშეწირვა: საქართველოს უახლესი ისტორიის ნარატივები", მაისი 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში ჩატარებული კვლევა, 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - " დაუსრულებელი მცდელობა: საქართველო ევროპაში საკუთარი ალაგის ძიებაში", აპრილი 2021

 

ფიქრები შეცვლილ სამყაროზე, 2020

 

პროექტის "ვგეგმავთ ნაბიჯებს უკეთესი მომავლისთვის" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - კონფლიქტის მხარეებს შორის სოციალურ-კულტურული გაუცხოება, აგვისტო 2020

 

პროექტის "კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ კონტექსტში: იდეიდან ქმედებამდე", მარტი 2020

 

პროექტის "ევროპული პერსპექტივის გახსნა" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "საქართველოს ევროპული პერსპექტივის გახსნა", დეკემბერი 2018