9 ნოემბერს, ქალაქ ბათუმში გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ’’ბრძოლა და მსხვერპლშეწირვა: საქართველოს უახლესი ისტორიის ნარატივები" პრეზენტაცია.

9 ნოემბერს, ქალაქ ბათუმში გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ’’ბრძოლა და მსხვერპლშეწირვა: საქართველოს უახლესი ისტორიის ნარატივები" პრეზენტაცია.
პრეზენტაციის მომხსენებელი გახლდათ პუბლიკაციის ავტორი და მკვლევარი ქეთევან სართანია, ხოლო შეხვედრის მოდერატორი ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ გეგეშიძე იყო.
დამსწრეებს შორის იყვნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები.
პროექტი "საქართველოს მომავალი" ხორციელდება შვედეთისა და ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების ფინანსური მხარდაჭერითა და "კარნეგი ევროპასთან" თანამშრომლობით და მიზნად ისახავს ქართულ საზოგადოებაში სოციალური ტრანსფორმაციის ცალკეული ასპექტების სიღრმისეულ ანალიზსა და საჯარო სივრცეში დისკუსიის ხელშეწყობას.

9-11-2021