პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" ფარგლებში ფონდის ექსპერტები სასწავლო ვიზიტით გაემგზავრნენ სლოვაკეთის რესპუბლიკაში

8 სექტემბერს, სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ექსპერტები ნატალია შათირიშვილი, გიორგი მუხიგულიშილი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, მარგალიტა არაბიძე,  შეხვდნენ ქსელური ინდუსტრიის მარეგულირებელი სამსახურის თავჯდომარეს და ოფისის განყოფილების დირექტორს. მათ გაუზიარეს  ინფორმაცია სლოვაკეთში არსებული რეგულაციების შესახებ და ისაუბრეს რეგულაციების პერსპექტივებზე სიახლეების კონტექსტში: დერეგულირების, დეკარბონიზაციისა და დიგიტალიზაციის მიმართ. ხოლო, სლოვაკეთის გარემოს დაცვის სამინისტრომ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა სლოვაკეთის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო და მისი ურთიერთქმედება ენერგეტიკულ ჩარჩოსთან.

9 სექტემბერს ქართველი ექსპერტები შეხვდნენ სლოვაკეთის ფოტოელექტრონული ინდუსტრიისა და განახლებადი წყაროების ასოციაციის (SAPI), SFPA მიერ ორგანიზებულ ცენტრალურ ევროპული  ენერგეტიკულ კონფერენციის CEEC, ეკოლოგიური მშენებლობის საკითხებზე მომუშავე სლოვაკური საბჭოს (SKGBC), და სლოვაკეთის გაზისა და ნავთობის გაერთიანების (SPNZ) წარმომადგენლებს. შეხვედრებზე განხილულ იქნა ენერგეტიკის შემდეგი საკითხები: ენერგო მოხმარების სტრუქტურა, პრობლემები და უსაფრთხოება, ეკოლოგიური შენობები და მარეგულირებელი ჩარჩო.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევით ცენტრთან (SFPA) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

9-09-2021