28 ივლისს გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ‘’საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა’’ მორიგი პრეზენტაცია ზუმ პლატფორმის მეშვეობით.

28 ივლისს გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ‘’საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა’’ მორიგი პრეზენტაცია ზუმ პლატფორმის მეშვეობით.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ახალქალაქის არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სომხური თემის წარმომადგენლები.
პუბლიკაციის ერთ-ერთმა ავტორმა, კახა გაბუნიამ, ისაუბრა უმცირესობების ინტეგრაციის აუცილებლობაზე; მან მიმოიხილა ის ფაქტორები, რომლებიც განსაკუთრებით აფერხებს უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესს, ესენია: სუსტი სახელმწიფო პოლიტიკა, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და ენობრივი ბარიერი.
შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია, სადაც გამოითქვა მოსაზრებები, რომლებიც დასკვნითი დოკუმენტის სახით წარედგინებათ შესაბამის საჯარო უწყებებს.

2-08-2021