15 ივლისს, ქალაქ ახალციხეში გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ’’საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა’’ პრეზენტაცია.

15 ივლისს, ქალაქ ახალციხეში გაიმართა პროექტის ‘’საქართველოს მომავალი’’ ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციის ’’საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა’’ პრეზენტაცია.
პრეზენტაციის მომხსენებელი გახლდათ პუბლიკაციის ავტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კახა გაბუნია, ხოლო შეხვედრის მოდერატორი იყო ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ გეგეშიძე.
დამსწრეებს შორის იყვნენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
პროექტი "საქართველოს მომავალი" ხორციელებდება შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერითა და "კარნეგი ევროპასთან" თანამშრომლობით.

15-07-2021