დასახელება:  საჯარო ლექციები საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ.

ხანგრძლივობა:  ოქტომბერი, 2015 - იანვარი, 2016

ბიუჯეტი:  $21,445

დონორი:  ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი კავკასიის კვლევებისათვის, აშშ

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უნივერსიტეტებს, საერთაშორისო სწავლების კურიკულუმის გამდიდრებას საჯარო ლექციების დახმარებით  საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით