დასახელება:  მიმდინარე პროცესები ახლო აღმოსავლეთში და საქართველოში

ხანგრძლივობა:  აპრილი 2015

ბიუჯეტი:  $365

დონორი:  ბატონი ფრედერიკ პოლსენი (შემოწირულობა)

კონფერენციის ძირითადი მიზანი იყო ახლო აღმოსავლეთში არსებული პოლიტიკური ვითარების განხილვა და რეგიონის სამომავლო მოლოდინების შესახებ განსხვავებული პოზიციების და შეხედულებების წარმოდგენა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მიმდინარე მოლაპარაკებებს და ირანის ბირთვულ პროგრამას. ამავე დროს, ხაზგასმით აღინიშნა ირან-საქართველოს ურთიერთობები თავიდანვე დღემდე.