დასახელება:  სტუდენტზე ორიენტირებული განათლება

ხანგრძლივობა:  1 სექტემბერი, 2014 - 30 ივნისი, 2015

ბიუჯეტი:  $19.797

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პროექტის ძირითადი მიზანია სწავლის პროცესის გაუმჯობესება და ადმინისტრაციულ სფეროებში საქართველოს უნივერსიტეტებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა.