დასახელება:  ევროკავშირი-საქართველო თანამშრომლობა

ხანგრძლივობა:  მარტი - ივლისი, 2015

ბიუჯეტი:  $34.950

დონორი:  ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი კავკასიის კვლევებისათვის, აშშ

პროექტის მიზანია  ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი