დასახელება:  შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების სტრატეგიული კონტექსტის ჩამოყალიბება

ხანგრძლივობა:  30 ოქტომბერი, 2014

ბიუჯეტი:  $926.04

დონორი:  ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი კავკასიის კვლევებისათვის, აშშ

ეს პროექტი მიზნად ისახავდა რუსეთის აგრესიული ქმედებების შედეგად შავი ზღვის რეგიონის წინაშე არსებული დაბრკოლებებისა და გამოწვევების განხილვას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში.  შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევების მნიშვნელობას და წარმოდგენილი იქნა მრავალი მოსაზრება, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის მოგვარება.