დასახელება:  ახალგაზრდული ინიციატივები

ხანგრძლივობა:  1 აპრილი, 2014 - 1 მარტი, 2015

ბიუჯეტი:  $37,370

დონორი:  NED

პროექტის მიზანია  საზოგადოებაში ახალგაზრდების პოზიტიური მონაწილეობის წახალისება. ხელი შეუწყონ თანამდებობის პირთა გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას მოქალაქეთა წინაშე.