დასახელება:  ახალგაზრდული ინიციატივები უმცირესობისათვის

ხანგრძლივობა:  1 ივნისი, 2013 - 1 მარტი 2014

ბიუჯეტი:  $19,965

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პროექტის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდობის წარმომადგენლების დახმარება (თბილისი და ახალქალაქი) მათ სამოქალაქო ცხოვრებაში და მიმდინარე პროცესებში ჩართვის მიზნით; შესაძლებლობების განვითარების და ადვოკატირების უნარების მხარდაჭერა.