დასახელება:  უმცირესობათა ინტეგრაცია საქართველოში: ძირითადი გამოწვევები და შესაძლებლობები

ხანგრძლივობა:  1 ივლისი - 1 ნოემბერი, 2013

ბიუჯეტი:  $6,400

დონორი:  UNDP საქართველო

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია საზოგადოებაში და ინტეგრაციის პროცესის გამოწვევების გამოვლენა. (ჯავახეთის საქმე)