დასახელება:  სომხურ-ქართული მრგვალი მაგიდა

ხანგრძლივობა:  1 აპრილი - 6 ივნისი, 2013

ბიუჯეტი:  €5,300

დონორი:  ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

დიალოგი საქართველო-სომხეთის ურთიერთობების ახალი პერსპექტივების სახელით