დასახელება:  ახალგაზრდული ინიციატივები

ხანგრძლივობა:  1 მარტი, 2013 - 28 თებერვალი 2014

ბიუჯეტი:  $36, 200

დონორი:  NED

ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების პოზიტიურ მონაწილეობას სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაში.