დასახელება:  ორგანიზაციის განვითარება

ხანგრძლივობა:  სექტემბერი - ოქტომბერი, 2013

ბიუჯეტი:  $3,865

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზაციის განვითარების ხელშეწყობა