დასახელება:  სამოქალაქო მონიტორინგი

ხანგრძლივობა:  1 აპრილი, 2012 - 28 თებერვალი, 2013

ბიუჯეტი:  $39, 840

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პროექტის მიზანია ეფექტური რეგულაციების უზრუნველყოფა სატელევიზიო მაუწყებლობის სფეროში და კომისიის წევრების უფლებების დაცვა სატელევიზიო მაუწყებლობისა და საკაბელო ქსელებში.