დასახელება:  ახალგაზრდული ინიციატივები

ხანგრძლივობა:  1 მარტი, 2013 - 28 თებერვალი 2014

ბიუჯეტი:  $36, 200

დონორი:  NED

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოებაში ახალგაზრდების პოზიტიური მონაწილეობის წახალისების ხელშეწყობა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, რომლებიც ორიენტირებულია ახალგაზრდების ჩართულობაზე.