დასახელება:  მედიის სამოქალაქო მონიტორინგი

ხანგრძლივობა:  1 მაისი, 2011 - 28 თებერვალი, 2012

ბიუჯეტი:  $34,665

დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პროექტის მიზანია, საქართველოს კანონის შესაბამისად, "საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის" გადაწყვეტილებების ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მონიტორინგის პროცესის საშუალებით. სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობა სატელევიზიო მედიის სფეროში.