დასახელება:  ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ორივე მხარის ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება

ხანგრძლივობა:  1 ოქტომბერი 2018 - 31 მარტი 2019

ბიუჯეტი:  $41,990

დონორი:  National Endowment for Democracy

პროექტის მიზანია, საქართველოში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონის დაინტერესებული
ახალგაზრდა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.