"ასწავლე მაცნეს" მარნეული

20 თებერვალს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში გაიმართა სასწავლო შეხვედრა მარნეულში (სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოში), ქვემო ქართლის რელიგიურ ლიდერებთან. შეხვედრაზე მოხსენებით წარსდგნენ ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მიერ მოწვეული ექსპერტი ვახუშტი მენაბდე და პროექტის "მაცნეები“: ოქტაი ისაევი და თოზუ გულმამედოვა, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პროექტის სემინარებში. 

ღონისძიებაზე განხილულ იქნა შემდეგი თემები: რელიგიის თავისუფლების ზოგადი სტანდარტები, რელიგიური უმცირესობების ქონებრივი პრობლემები, რელიგია და განათლების სისტემა. 

ამ თემების გარშემო გაიმართა ინტერაქტიული დისკუსია, ვინაიდან არსებული თემები დამსწრე საზოგადოებაში დიდ ინტერესს იწვევს.

შეხვედრაზე უზრუნველყოფილი იყო თანმიმდევრული თარგმანი ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე. 

პროექტი "ასწავლე მაცნეს" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.

 

 

20-02-2018