პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში სასწავლო შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რელიგიურ უმცირესობებთან

10-10-2017