შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლებისთვის

21-09-2017