ტრეინინგი თემაზე - „არჩევნები და აქტიური მოქალაქეობა“ ახალქალაქში

6-08-2017