რიგით პირველი შეხვედრა თემაზე „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე“

სამშაბათს 1 მარტს, 2016, 14:00-17:00 საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტრეინინგ-ცენტრში, ჩიტაძის N4. „ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა“ გამართა სამუშაო ჯგუფის რიგით პირველი შეხვედრა თემაზე „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე“. სესიის თანათავმჯდომარეები იყვნენ ქალბატონი მარიკა გაბუნია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს, საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და მიხეილ სხიერელი, რეგიონალური პროგრამის მენეჯერი -PMCG.

1-03-2016