რიგით პირველი შეხვედრა თემაზე “დიალოგი სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე”

2-03-2016