ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა

1 აპრილს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან თანამშრომლობით გამართა ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა თემაზე "ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის წესები (Electricity Supply Reliability
Rules)". შეხვედრა ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.

აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებიდან. შეხვედრის თანათავმჯდომარეები იყვნენ ბატონი გიორგი შენგელია, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე და ბატონი გიორგი ვაშაყმაძე ტრანს-კასპიური გაზსადენის განმახორციელებელი კომპანიის დირექტორი. შეხვედრაზე შეხვედრაზე განიხილეს ქართველი ექსპერტის, ქალბატონი ნინო მაღრაძისა და სლოვაკი ექსპერტის ბატონი პიტერ მარჩანის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები.

1-04-2016