სასწავლო შეხვედრა ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში

19-05-2016