დასახელება:  ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებები

ხანგრძლივობა:  2016 წლის 1 აპრილი - 2017 წლის 1 მარტი

ბიუჯეტი:  € 59,512

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

მიზანი: