პლენარული სხდომა „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში“

30-05-2016