სტრატეგიული კომუნიკაციის მესამე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

31 ოქტომბერს, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებითა და ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობით ჩატარდა სტრატეგიული კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელზეც ექსპერტმა, გიორგი მუჩაიძემ, წარმოადგინა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის სამომავლო დოკუმენტის შესაძლო შემადგენელი კომპონენტები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ წარმომადგენლები როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორიდან, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე.

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთwww.euconvention.ge

31-10-2016