სასწავლო შეხვედრა აჭარის რელიგიურ უმცირესობებთან პროექტის „ასწავლე მაცნეს" ფარგლებში

2-08-2017