პროექტის "ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში" პლენარული სხდომა

21-02-2017